Xuanhoa.vn Phiên bản Hệ thống 11.0

Thông tin về Xuanhoa.vn instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Xuan Hoa
Xuan Hoa
Quản lý quan hệ Khách hàng
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Format Input Number
Auto thousands separator while user typing. Dynamic with user-language.
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Quản lý Bán
Báo giá, Đơn bán hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý Mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Theo dõi Chi tiêu (Nhân viên)
Xác nhận chi tiêu, xuất hoá đơn
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Sự kiện trực tuyến
Publish Events and Manage Online Registrations on your Website
Quản lý sửa chữa
Repair broken or damaged products